Tento web vznikl jako podpora fakulty pro projekty řešené, nebo spoluřešené na FŽP UJEP

 

Umožňuje řešitelům a spoluřešitelům jednoduchým způsobem prezentovat výsledky projektu.