STUVIN – Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L.

INVUST – Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n. L.

Monitorovací indikátory STUVIN

  • Nově akreditované programy 100%
  • Akademičtí pracovníci a odborníci ze zahraničí 100%
  • Podpora vědeckých a akademických pracovníků 100%
  • Absolventi prvních ročníků nových programů 100%
  • Stáže studentů nových programů 100%

Monitorovací indikátory INVUST

  • Nové a rozšířené infrastruktury 90%
  • Studenti využívající modernizovanou infrastrukturu 98%

O projektech

STUVIN – reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002735

Cílem projektu, v souladu s potřebami Ústeckého kraje, RIS 3 a strategií Univerzity J. E. Purkyně, je tvorba dvou nových a rozvoj dvou stávajících přírodovědných a technických doktorských programů. Rozvoj zahrnuje rozšíření témat, zapojení nových školitelů, rozvoj doctoral-schools se třemi ústavy AV ČR a intenzivnější spolupráci fakult přírodovědecké a životního prostředí. Potřeba rozvoje programů vychází z růstu výzkumných aktivit, zejména činnosti výzkumné infrastruktury NanoEnviCz.

Realizace projektu: 1/2017 – 6/2023

Garant projektu: Doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D.

Partneři: Ústav výzkumu globální změny AV ČR, Ústav jaderné fyziky AV ČR, Ústav anorganické chemie AV ČR

INVUST – reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_017/0002678

Projekt je zaměřen na modernizaci infrastruktury pro výzkum spojené s výukou na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L. a vytvoření nezbytného infrastrukturního zázemí pro akreditaci doktorských programů a realizaci všech cílů projektu STUVIN.

Realizace projektu: 1/2018 – 6/2023

Garant projektu: Mgr. Jan Malý, Ph.D.

Aktuálně

Zahraniční stáž studentky DSP Aplikované iontové technologie v Německu

Studentka DSP Aplikované iontové technologie Eva Štěpanovská v termínu 3. 4. – 30.6. 2023 absolvoval zahraniční stáž ve vědecko-výzkumném centru Helmholtz-Zentrum Dresden Rossendorf (HZDR). Ve zdejším Ion Beam Centre měla studentka možnost pracovat na své disertaci, a to implantací iontů o nízkých a vysokých energiích do polymerů a grafen oxidu, pod vedením dr. René Hellera a týmu školených pracovníků. Podrobnější informace o průběhu stáže byly zveřejněny na webu PřF UJEP.

Nové propagační video FŽP představuje jedno z odborných témat nového DSP

Téma dendrochronologie, které je jedním z možných disertačních zadání v rámci nového DSP Landscape reclamation and ecosystem services, bylo představeno a vysvětleno v novém propagačním videu FŽP. Ve videu vystupuje doktorandka Katrien Boonen, která se dendrochronologií v kombinaci s chemickou analýzou rtuti zabývá v rámci svého studia DSP Environmentální chemie a technologie.

Archiv aktualit