STUVIN – Studium, výzkum a inovace – rozvoj přírodovědných a technických doktorských programů na Univerzitě J. E. Purkyně v Ústí n. L.

INVUST – Rozvoj přístrojového vybavení pro přírodovědné a technické doktorské programy na J. E. Purkyně v Ústí n. L.

Ke stažení

Studijní opory

Kurzy připravené na platformě Moodle – využijte přihlášení jako Host

Aplikované iontové technologie (PřF)

Aplikované nanotechnologie (PřF)

Environmentální chemie a technologie (FŽP)