O projektu Envimod

O projektu Modernizace výuky technických a přírodovědných oborů na UJEP se zaměřením na problematiku ochrany životního prostředí Cílem projektu je zefektivnění spolupráce mezi fakultami a jednotlivými katedrami při výuce předmětů s podobným obsahem (předmětů společného základu), určitá modularizace a harmonizace výuky, umožňující studentům větší volnost při sestavováni studijních plánů při zachování dostatečné kompatibility a komparability, která umožní lepší prostupnost různých forem studia. Cílem je též modernizace výuky, výukových metod a studijních opor. K zatraktivnění technických disciplín přispěje zvýšení podílu praktických forem výuky, větší možnost stáží na špičkových odborných pracovištích, podpora samostatné odborné práce a možnost kontaktu se zahraničními vyučujícími i studenty.  Tento projekt je financován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Tento projekt je součástí IPRM Ústí nad Labem Centrum