Výstupy projektu Envimod

V této sekci jsou postupně zveřejňovány výstupy z řešení projektu, např. učební texty a jiné studijní opory, včetně učebních textů prozatímních, které budou postupně doplňovány a upravovány.Uvítáme, když nám pošlete své připomínky a náměty na zlepšení těchto materiálů.