Paměť krajiny

Diskuzní konference
o proměnách krajiny
v oblasti Českosaské Švýcarsko

 

Logo EU   Logo SN-CZ

Konference je pořádána v rámci projektu č. 100281957 „Paměť krajiny – přeshraniční rozvojová opatření v Česko – saském Švýcarsku na podkladu historie krajiny“ (Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020)

Co vás čeká

 

1. den:

Diskuse o proměnách krajiny po roce 1945 v oblasti Českosaského Švýcarska

  • Odborný úvod do tématu z různých pohledů využití krajiny v regionu
  • Prostor pro výměnu názorů s odborníky na zemědělství, lesnictví, turistický ruch, řízení mobility, ekologickou osvětu a ochranu životního prostředí
  • Vernisáž výstavy „Muzeum v přírodě“
  • Večerní raut a možnost přenocování

 

2. den:

Exkurze s průvodci podél tematické přeshraniční trasy s výkladem k různým aspektům proměny krajiny v Českosaském Švýcarsku. Zahájení v Kyjově a zakončení v Hinterhermsdorfu (odvoz autobusem do Kyjova a z Hinterhermsdorfu zpět do Krásné Lípy bude zajištěn)

 

Účast na diskuzní konferenci, stravování, ubytování v Krásné Lípě i exkurze jsou zdarma

Program konference

Podrobný harmonogram

Diskuzní workshop 3. 4. 2019

9:00 – 10:00          registrace

10:00 – 10:30       úvodní představení projektu

10:30 – 12:30       prezentace témat jednotlivých sekcí

1. Turismus, veřejnost a ochrana přírody

2. Zemědělství a ochrana přírody

3. Lesnictví a ochrana přírody

12:30 – 14:00       oběd

14:00  – 16:00       diskuze v rámci tematických sekcí

16:00 – 16:30        přestávka na kávu a čaj

16:30                   prezentace výsledků z diskuzí jednotlivých sekcí

18:00                   zahájení výstavy „Muzeum v přírodě“

18:30                   večerní raut a prostor pro diskuzi

 

Exkurze 4. 4. 2019

9:00                            odjezd na exkurzi

15:00                         ukončení v Krásné Lípě