O projektu

Projekt Paměť krajiny si ve svém počátku položil několik otázek, mezi hlavní patří tyto: Jak se změnila krajina Českosaského Švýcarska od roku 1945? Jaký dopad měly tyto změny na druhovou rozmanitost? Je možné vysledovat prostorové a časové souvislosti mezi změnami po...