TransEconet-history

Histroie projektu Fakulta životního prostředí Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále FŽP UJEP) se dlouhodobě zabývá studiem vývoje krajiny a její ochrany s použitím Geografického informačního systému (GIS) a Dálkového průzkumu Země (DPZ). Od roku 2000 se...